అద్దెకు దారితీసింది

1
అవుట్డోర్ P4.81mm స్టేజ్ లీడ్ డిస్ప్లే 60sqm

1
బార్ స్టేజ్ గ్రౌండ్ లీడ్ డిస్ప్లే ఇండోర్ P3.91mm 32sqm

1
కచేరీ కోసం 36sqm ఇండోర్ P2.5mm

1
స్టేజ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నైజీరియాలో ఇండోర్ పి 3.91 ఎంఎం డిస్ప్లే

1
అవుట్డోర్ అద్దె లీడ్ డిస్ప్లే 12 చ

1
శిక్షణా కేంద్రం ఇండోర్ పి 3.91 మిమీ లీడ్ డిస్‌ప్లే